«Velkommen av havet – historien bak smaken»

Dette er et undervisningskonsept hvor målet er å gjøre elevene kjent med hvilke marine arter de har i sine nærområder, hvorfor de er her, hvordan de høstes eller oppdrettes og foredles og hvordan det kan lages mat av råvarene. Viktigste samarbeidspartner er Den Kulturelle skolesekken (Trøndelag Fylkeskommune).

prosjekter

Per i dag er det laget skreddersydde opplegg for:

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i skolens ønsker og hvilke muligheter de har i sine nærområder mht arter, marint næringsliv og ressurspersoner. Fagkompetanse utenfra benyttes dersom det er behov.

Matkultur og historiefortelling

Det er også utviklet et nytt undervisningsopplegg kalt Matkultur og historiefortelling som bygger på Velkommen av havet. Her ønsker vi å få frem hvordan vår sjømatmeny har endret seg fra de første menneskene slo seg ned ved Trøndelagskysten til i dag.

Per i dag er det laget skreddersydde opplegg for:

Gjennom «Historien bak smaken» har vi utviklet et kulturelt kinderegg der vi får ideer til å blomstre, hjerter til å banke og får smaksløker i godlaget.

Ketil Hustad, Seniorrådgiver, STFK