Matkultur og historiefortelling er et formidlingsopplegg hvor vi ønsker å gjøre elevene bedre kjent med hvordan vår sjømatmeny har endret seg fra de første menneskene slo seg ned ved Trøndelagskysten fram til i dag. Vi følger endringer av klima og landskap etter siste istid og ser på hvilken betydning det har hatt for artsutberedelse og tilgang på marine arter som mat. I tillegg knytter vi bruken av marine arter til kulturelle epoker, steder og begivenheter i Trøndelag. Inspirert av dyktige kokker gjør vi oss også noen tanker om framtida.
Opplegget baserer seg på erfaringer fra tilsvarende tilbud for VGS, men er tilpasset til 7. og 9. trinn, og all undervisning foregår ved NTNU Vitenskapsmuseet. Opplegget er utviklet i samarbeid med Rosenborg skole, Trondheim Internasjonale skole (THIS) og Hoeggen ungdomsskole.

Bildene er hentet fra NTNU Vitenskapsmuseet sine Facebooksider.

 

Aktivitet

2023
Et tilbud for ca. 460 elever og lærere fra 7. og 9. - trinn, i perioden 17. - 30. mars.

2022
Et tilbud for ca. 500 elever og lærere fra 7. og 9. trinn 7 dager i perioden 23. mars - 1. april

2021
Et tilbud for ca. 230 elever og lærere fra 7. og 9. trinn 3 dager i perioden 19.-26. mars.

2020
Et tilbud for 7. og 9. trinn i Trondheimsområdet i perioden 10-20 mars.

2019
Et tilbud for ca. 300 elever og lærer i perioden 19-22. mars.

2018
Pilot med ca. 100 elever og lærere ved Rosenborg skole, Trondheim Internasjonale skole (THIS) og Hoeggen ungdomsskole.