Matkultur og historiefortelling er et formidlingsopplegg hvor vi ønsker å gjøre elevene bedre kjent med hvordan vår sjømatmeny har endret seg fra de første menneskene slo seg ned ved Trøndelagskysten fram til i dag. Vi følger endringer av klima og landskap etter siste istid og ser på hvilken betydning det har hatt for artsutberedelse og tilgang på marine arter som mat. I tillegg knytter vi bruken av marine arter til kulturelle epoker, steder og begivenheter i Trøndelag. Inspirert av dyktige kokker gjør vi oss også noen tanker om framtida.
Opplegget er utviklet i samarbeid Strinda videregående skole, restaurant og matfag, Thora Storm videregående skole, reiseliv, Den kulturelle skolesekken og NTNU Vitenskapsmuseet.

Aktivitet

2024
Et tilbud for ni restaurant- og matfag og reiseliv vg2 ++ i Trøndelag, i perioden 30. januar  - 14. mars

2023
Et tilbud for ni restaurant- og matfag og reiseliv vg2 ++ i Trøndelag, i perioden 27. februar - 22. mars

2022
Et tilbud for ni restaurant- og matfag og reiseliv vg2 ++ i Trøndelag perioden 28. februar - 22. mars.

2021
Et tilbud for ti restaurant- og matfag og reiseliv vg2 i Trøndelag perioden 18. februar - 24 mars.

2020
Et tilbud for Restaurant- og matfag- og reiseliv VG2 i perioden 10.-13. mars

2018
Videregående skoler:
Strinda videregående skole, restaurant- og matfag
Melhus videregående skole, restaurant- og matfag
Fosen videregående skole, restaurant- og matfag
Guri Kunna videregående skole, restaurant- og matfag
Byåsen videregående skole, restaurant- og matfag
Thora Storm videregående skole, reiseliv

2016/17
Pilot:
Strinda videregående skole, restaurant- og matfag
Thora Storm videregående skole, reiseliv