«Velkommen av havet – historien bak smaken» har vært tittel på flere varianter av foredrag med utgangspunkt i tematikken i boka. Her kan det lages ulike opplegg avhengig av hvilket fokus som ønskes. De fleste foredragene gjennomføres i en lett og ledig stil, gjerne i tett dialog med publikum og i samarbeid med profesjonell kokk, slik at vi også kan by på noen kulinariske smakebiter.

Eksempel på foredrag:
Kunnskapsbyen, NTNU Vitenskapsmuseet, mars 2014
Havfruen, juni 2014
Trondheim Sjøfartsmuseum, februar 2015
Næringsforeningen i Bergen, april 2015 
Trondheim Folkebibliotek, oktober 2015
NTNU Vitenskapsmuseet, november 2015

Prisen på foredrag avhenger av hvor mye tid som går med til forberedelse og gjennomføring, og om man ønsker kokk og smaksprøver som del av formidlinga.

Foto: Geir-Rune Larsen