Et undervisningsopplegg for kystskoler ble utviklet av Kari H. B. Andresen i samarbeid med Stokksund oppvekstsenter og Den kulturelle skolesekken i Sør- Trøndelag Fylkeskommune i 2014 og er seinere benyttet ved mange skoler.

Gjennom undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med arter de har i sitt nærmiljø, hvorfor de trives der de gjør, hvordan de høstes og hvordan de kan brukes til å lage spennende og gode retter.

 

kystskole3

 

De enkelte skolene tar aktiv del i planleggingen og utformingen av sine opplegg, og bruker erfaringer fra pilotprosjektet som et rammeverk.

I opplegget fokuseres det på å få fram tidslinja fra fortid, nåtid og framtid!

Elevene involveres i arbeidet med å få oversikt over lokale marine arter som brukes som mat og hvem som kan noe om dette. Sammen med interesserte foreldre og lokale ressurspersoner treffes de for å sette kunnskap om arter og spor etter tidligere aktivitet knyttet til marin ressursutnyttelse i nærområdet på det marine kartet.

Ut i fra skolenes ønsker, arter i nærområdet, muligheter for samarbeid med næringsliv og ressurspersoner lages et faglig opplegg, hvor lokale krefter i stor grad involveres. Gjennom dette opplegget legges det opp til en dag hvor elevene får bli med å høste råvarer, f.eks. bli med å trekke teiner etter krabber eller fiske, dykke etter skjell, sanke skjell i fjæra og besøke oppdrettsanlegg for laks. Neste dag følger elevene sine råvarer videre til kjøkkenet hvor de får lage deilig sjømat veiledet av en profesjonell kokk. Sjømaten serverer de på sjømatlunsj hvor gode hjelpere og andre gjester inviteres.

 

kystskole2
Foto: Jørn Thomassen

Elevene skal bli utfordret på nye smaker, opplevelser og muligheter.

Flere kystskoler har benyttet undervisningsopplegget i sin nærmiljøuke.

Da har de tatt med flere elever og laget et tilbud som har gått over flere dager. Ekstra planlegging og kostnader har de selv måtte skaffe.

 

kystskole1

Dette bidrar til å synliggjøre hvilke ressurser, råvarer, folk, historier og bedrifter som vi har omkring oss». Vi har så mange muligheter. Og det er veldig flott om noen av våre ungdommer ønsker å ta fatt i noen av disse, og utvikle de videre.

Ogne Undertun, ordfører i Bjugn

Aktivitet

2024
Bangsund skole
Sørenget oppvekstsenter

2023
Lauvsnes skole
Ytterøy barne- og ungdomsskole

2022
Statland skole
Halsa barne- og ungdomsskole
Oppvekstsenter vest, Inderøy

2021
Austafjord skole
Utvorda oppvekstsenter
Straumsnes barne- og ungdomsskole

2018
Leka barne- og ungdomsskole
Gravvik oppvekstsenter

2017
Seter skole- og barnehage
Brandsfjord barne- og ungdomsskole
Opphaug skole
Frosta skole

2016
Barman og Kvenvær oppvekstsenter
Mælan og Fevåg/ Hasselvika skole
Strand barne- og ungdomsskole

2015
Vallersund oppvekstsenter
Fillan skole
Jøa barne- og ungdomsskole
Knarrlagsund oppvekstsenter

2014
Stokksund oppvekstsenter (pilot)