Elevene får en bred innføring om lokale marine arter og råvarer gjennom en introduksjon av Kari H.B. Andresen. Elevenes egne erfaringer og kunnskaper om arter, fiske, råvare og mat, flettes inn. Sammen med dyktig kokk, byr de på en smak av råvarene og tips til matlaging. I neste runde får elevene besøke utvalgte sjømatbedrifter for å se og lære om hvordan ulike typer fiskeri og oppdrett drives i dag og har vært drevet tidligere. Matkurs for å vise bruk av råvarene med profesjonell kokk er også del av opplegget.

 

vdg3

 

Elevene forbereder oppgaver knyttet til besøkene som de må levere etter besøkene.
De enkelte skolene tar aktiv del i planleggingen og utformingen av sine opplegg.

 vdg2

vdg_hoyde

Undervisningsopplegget går rett inn i vår sjømatmodul for restaurant- og matfag VG1. 

Geir-Rune Larsen, leder ved restaurant og matfag ved Strinda videregående skole i Trondheim.

Aktivitet

2019
Strinda videregående skole, Restaurant- og matfag
Melhus videregående skole, R
estaurant og matfag
Fosen videregående skole, Restaurant og matfag
Thora Storm videregående skole, Reiseliv

2018

Melhus videregående skole, Restaurant og matfag
Fosen videregående skole, Restaurant og matfag

2017
Strinda videregående skole, Restaurant og matfag
Thora Storm videregående skole, Reiseliv

2016 
Strinda videregående skole, Restaurant- og matfag
Thora Storm videregående skole, Reiseliv
Melhus videregående skole, Restaurant- og matfag

2015
Strinda videregående skole, Restaurant- og matfag
Thora Storm videregående skole, Reiseliv

2014
Val- og Ytre Namdal videregående skoler Restaurant- og matfag, akvakultur og naturbruk
Strinda videregående skole, Restaurant- og matfag