Matkultur og historiefortelling er et formidlingsopplegg hvor vi ønsker å gjøre elevene bedre kjent med hvordan vår sjømatmeny har endret seg fra de første menneskene slo seg ned ved Trøndelagskysten fram til i dag. Vi følger endringer av klima og landskap etter siste istid og ser på hvilken betydning det har hatt for artsutberedelse og tilgang på marine arter som mat. I tillegg knytter vi bruken av marine arter til kulturelle epoker, steder og begivenheter i Trøndelag. Inspirert av dyktige kokker gjør vi oss også noen tanker om framtida.

Per i dag er det laget skreddersydde opplegg for: